Today便利店宣传广告--鱼丸

POST TIME:2017-03-22 12:07:26

客户:

片长:

播放:

  Today,中国便利店民族品牌。 

旁白:

  8小时的日常,  

  3小时的加班,  

  2分钟的等待,  

  24小时的暖心,  

  源自香港的Q弹鱼蛋,  

  给你冬天独有的温暖与喜悦,  

  Today陪伴不止今天!  

Today便利店宣传广告--鱼丸

企业宣传片制作公司

企业宣传片制作公司

企业宣传片制作公司


标签:  Today便利店宣传广告 便利店宣传片 便利店广告 食品宣传片 企业宣传片